UW PARTNER IN DUURZAME SYSTEMEN

Bel ons

0187-493322

Mail ons

info@de-eilanden.nl

Legionella

De bacterie die de ziekte veroorzaakt, bevindt zich in zeer lage aantallen  in het (leiding)water. De Legionella-bacterie vormt een probleem als zij zich heeft kunnen vermenigvuldigen. Dit kan plaatsvinden in water met een temperatuur tussen 25 en 55 graden Celsius. Hierbij kunnen grote aantallen bereikt worden als het water langere tijd stilstaat. De Infectie vindt plaats door het inademen van de bacterie in zeer kleine druppeltjes water, verspreid in de lucht (aerosolen).

Een legionella veilige installatie vraagt vooral om beheersmaatregelingen, hierbij is het opstellen en uitvoeren van een beheersplan van groot belang.

 • QuickScan Legionella preventie.
 • Risico Analyse en beheers maatregelingen.
 • Opstellen legionella beheersplan
 • Legionella monstername & analyse
 • Operationeel Legionella Beheersplan
 • Logboek en registratielijsten.
 • Het logboek, met ondermeer spoellijsten en temperatuurmetingen. Dit logboek moet bij inspectie van de VROM voorgelegd kunnen worden.

De Eilanden Installatie Techniek is al meer dan vijf jaar zeer actief in legionellabeheer. Wij zijn uitgegroeid tot een complete afdeling die dagelijks bezig is met legionellapreventie. Wij bieden momenteel een totaal pakket legionellabeheer aan die wij tegen zeer scherpe tarieven uitvoeren voor onze klanten.

Totaal legionellabeheer

 • Risicoanalyse & beheersplan
 • Uitvoering beheersmaatregelen hier meer..
 • Laten nemen van watermonsters
 • Keerkleppen controle
 • Begeleiding bij besmetting en/of desinfectie
 • Desinfectie uitvoeren bij legionella
 • Technisch aanpassingen
 • Reparatie en vervanging
 • Update houden van logboek en beheersplan
 • Projectbegeleiding en advies

U kunt bij ons terecht voor diverse abonnementsvormen die het beste aansluiten aan uw wensen. Uiteraard is het tevens mogelijk enkele dienstverleningen eenmalig door ons te laten uitvoeren. Wilt u meer informatie over legionellabeheer laat het ons weten ?

Keerklep controle

Drinkwater moet voldoen aan strenge wettelijke kwaliteitseisen. Ongeacht de zorg die besteed wordt aan de productie, de opslag en de distributie van drinkwater, zijn er verschillende factoren die de kwaliteit van het water in de binneninstallatie van de verbruiker kunnen aantasten. Onder bepaalde omstandigheden kunnen die min of meer ernstige risico’s voor de verbruiker opleveren. De keerklep is een hulpmiddel om de kwaliteit van het drinkwater op de aftappunten waar het water aangewend wordt voor menselijke consumptie te beveiligen.
Lees meer