UW PARTNER IN DUURZAME SYSTEMEN

Bel ons

0187-493322

Mail ons

info@de-eilanden.nl

Keerklep controle

Wat is een keerklep ?
Een terugstroombeveiliging, ook wel keerklep genoemd, is een beveiliging die voorkomt dat het water terug kan stromen.
Keerkleppen zitten bij apparaten die rechtstreeks staan aangesloten op de waterleiding. Een keerklep belet automatisch het terugstromen van water, zowel koud als warm water. Als de druk aan beide zijden van de klep gelijk is, wordt de keerklep in gesloten stand gehouden door een ingebouwde veer. De keerklep opent, als de druk stroomopwaarts van de klep groter wordt dan de druk stroomafwaarts, vermeerderd met de eigen sluitdruk van de veer.

Drinkwater moet voldoen aan strenge wettelijke kwaliteitseisen. Ongeacht de zorg die besteed wordt aan de productie, de opslag en de distributie van drinkwater, zijn er verschillende factoren die de kwaliteit van het water in de binnen installatie van de verbruiker kunnen aantasten. Onder bepaalde omstandigheden kunnen die min of meer ernstige risico’s voor de verbruiker opleveren. De keerklep is een hulpmiddel om de kwaliteit van het drinkwater op de aftappunten waar het water aangewend wordt voor menselijke consumptie te beveiligen.

Een keerklep kan defect raken ten gevolge van slijtage of van aankorsting op de klep of de klepzitting. Op de grond van de door de wet opgelegde zorgplicht bij collectieve waterinstallaties, dienen onder andere keerkleppen jaarlijks gecontroleerd te worden.

In Werkblad WB 1.4 G is een overzicht opgenomen. Voor controle op de juiste werking van keerkleppen geldt die verplichting sinds juni 2004. Op werkblad 1.4G worden een drietal verschillende methoden om keerkleppen te controleren genoemd, te weten:

  1. standaard methode
  2. vacuüm methode
  3. overdruk methode

De Eilanden Installatie Techniek beschikt de apparatuur en ervaring voor het controleren van keerkleppen. Wij voeren deze controles uit conform de in de Waterwerkbladen 1.4G  Per keerklep wordt de meest geschikte beproevingsmethode bepaald en van de uitgevoerde controle ontvangt u een rapport. Hiermee kunt u bij inspecties aantonen dat de werking van de terugstroombeveiligingen is uitgevoerd.

Indien u meer informatie wilt of vrijblijvend een offerte wilt ontvangen neem gerust contact met ons op.